torsdag, april 28, 2005

Hvorfor være anonym

Å være anonym kan av og til være en fordel. Noen vil si at det er feigt å ikke ville dele sin identitet med noen, men det kan være nødvendig å si sin mening fritt uten at noen vet riktig hvem som sier det. Men det er også et ansvar med å være ukjent, en bør være like påpasselig med å ikke utsette andre mennesker for ubehageligheter som det en er til daglig under kjent identitet. Det gir en spesiell frihet å kunne si sin oppriktige mening uten at dette blir knyttet til posisjon i samfunnet og yrke. Det beskytter også de menneskene en har rundt seg som en er glad i.
Her vil det komme personlige meninger og tanker om aktuelle hendelser og saker, og så lenge en tenker at" du skal ikke plage andre du skal være snill og grei" kan det vel ikke skade noen.